Algemene voorwaarden

Welkom op JessicaGeluk.nl. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendom

Alle media, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, video’s, teksten en grafische elementen, op JessicaGeluk.nl zijn eigendom van Jessica Geluk, tenzij anders vermeld. Jessica Geluk behoudt alle rechten op deze media en het gebruik ervan.

Het is niet toegestaan om de media op JessicaGeluk.nl zonder uitdrukkelijke toestemming van Jessica Geluk te kopiëren, reproduceren, distribueren of op enige andere wijze te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens de geldende wetgeving of voor zover de media expliciet beschikbaar zijn gesteld voor delen of downloaden.

Aansprakelijkheid

Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, kunnen we niet garanderen dat alle inhoud op JessicaGeluk.nl volledig en foutloos is. Het gebruik van de website en de inhoud ervan is op eigen risico. Jessica Geluk is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de inhoud ervan.

Links naar andere websites

Op JessicaGeluk.nl kunnen links naar externe websites worden verstrekt. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de naleving van het privacybeleid op die websites. Het gebruik van externe websites die via links op JessicaGeluk.nl worden bereikt, is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die websites.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren. Door de website te blijven gebruiken na eventuele wijzigingen, stemt u in met de gewijzigde voorwaarden.

Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dient u JessicaGeluk.nl niet te gebruiken.

Neem bij vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden contact met ons op via jessica.geluk@gmail.com of via het contactformulier (https://jessicageluk.nl/contact).